Departementet bør utsette byggingen av Sima og Samnanger.

Dagsavisen – nett – 1. februar 2011

 

Dagsavisen ba meg dekke en pressekonferanse på Gardermoen hvor det skulle presenteres fagrapporter om kraftlinjen Sima-Samnanger – Monstermastene. Etter at jobben var gjort fikk jeg beskjed om at de like vel ikke ville betale meg for jobben. Gansk lumpent spør du meg og illustrerer de vanskelige kår for faglig journalistikk.

 

——-

 

Fire utvalg, nedsatt av olje- og energidepartementet, la 1.februar fram sine vurderinger av konsekvensene om monstermastene erstattes med kabel.

 

Sjøkabel gir store merkostnader – 90 kroner årlig for hver husstand i Norge. Men departementet får ikke noe råd om hardangernaturen er verd en slik merkostnad. Det er heller ikke tatt hensyn til den verdi turister fra andre land setter på vakker vestlandsnatur. Dermed er man like langt?

 

Kanskje ikke. Ett av utvalgene konkluderte med at kraftsituasjonen i bergensområdet er god nok, antagelig helt fram til 2020 om andre tiltak gjennomføres etter planen. Statnett har med andre ord ønsket å bygge kraftlinjen tidligere enn det som er nødvendig. Da bør en soleklar konklusjon være at den utsettes. En utsettelse gir i seg selv en økonomisk gevinst.

 

Utvalgene bekrefter at leveringssikkerheten for strøm i bergensområdet bare er et problem på ekstra kalde vinterdager hvis det samtidig er et år med lite nedbør. I en av rapportene listes det opp en rekke tiltak som kan begrense etterspørselen om kraftsituasjonen like vel blir anstrengt. Blant disse tiltakene finner vi raskere utbygging av fjernvarme, forsert introduksjon av avanserte målesystemer og erstatning til forbrukerne om det like vel – i en ekstraordinær situasjon – skulle være nødvendig å rasjonere strøm i korte perioder. Dette er muligheter som ikke er vurdert i konsesjonssøknaden.

 

Det kom tydelig fram at det ikke er bergensernes eget energiforbruk som gjør en kraftlinje nødvendig, men oljeselskapenes ønske om å elektrifisere sokkelen. Hvis dette er det egentlige formålet med Statnetts konsesjonssøknad bør den trekkes tilbake og skrives på nytt. Konsesjon kan ikke gis for et annet formål enn det er søkt om!

 

Myndighetene er allerede i gang med en rekke energipolitiske tiltak som i løpet av få år kan gi synlige resultater på energiforbruket. Ikke minst vil toveis kommunikasjon og avanserte målesystemer skape nye muligheter som endrer forbruksmønsteret og dermed også lønnsomheten av nye kraftlinjer.