En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også.

Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere betydelig. Men hvorfor tilbyr leverandørene dem samme pris? IMG_2697

Strømportalen skal effektivisere sluttbrukermarkedet med strømleverandøren i en sentral rolle. Men det er relevant å stille et spørsmål om AMS gjør at vi må tenke helt nytt om portalen. Trenger vi dagens versjon av strømleverandøren? NVE har internt vurdert muligheten for «spot-through» hvor alle sluttbrukere obligatorisk knyttes direkte opp til timesavregning i det fysiske spot-markedet. AMS og timesmåling vil da bidra til et mer effektivt sluttbrukermarked, ikke strømleverandørene. Konkurransen i spot-markedet er effektiv nok. Med AMS på plass vil hver kundes forbruksmønster være unikt. Nettselskapet kan identifisere kundens individuelle bidrag til tap i det lokale nettet og fakturere timebasert spot-pris. Hvilken mernytte gir det da om en leverandør tilbyr en felles pris til alle kunder uavhengig av deres forbruksmønster?

Arbeidet med strømportalen som hjelpemiddel for sluttbrukere bør gis en helt ny vinkling med AMS. En fremtidig strømportal bør utvikles til å bli sluttbrukerens eget redskap til å styre egen strømkostnad uavhengig av, eller i tillegg til, leverandørenes tilbud.

En nøytral strømportal med tilgang til timesmålt forbruk kan bistå i kundenes økonomiske vurdering av tiltak som både reduserer strømkostnad, tap og tariffer på nettleien.

En strømportal kan kanskje også bli et sted hvor forbrukerne kan melde inn til hvilken pris de er villig til å la noen justere effekten på panelovnen og godta en halv grad endret innetemperatur en stund slik at produsentene får frigjort mer systemeffekt for salg til god pris over kablene til utlandet. Teknologien er her! Her ligger nye muligheter for strømportalen.

Med AMS er lokal netteier kundens naturlige, nøytrale, fysiske kontaktpunkt mot spotmarkedet. Der møter de produsentene som fysiske strømleverandører. Strømportalen vil gi nytte et par år framover, men da må den fornyes og tenkes nytt.