For en bedre dag?

Januar 2012

 

Strømleverandøren ”For a better day” hadde i oktober en annonse som påsto at ¾ av strømmen vår kommer fra kullkraft. Bakgrunnen var NVEs statistikk over salg av opprinnelsessertifikater for fornybar strøm. Både statistikken og sertifikatene må vekk.

 

Opprinnelsesgarantiene skal være en form for varedeklarasjon som dokumenterer produksjon av fornybar energi. En ordning Norge er forpliktet til gjennom EUs elektrisitetsdirektiv. NVE fremstiller ordningen som om den ”gjev kundane ein garanti for at dei berre betalar for straum frå fornybare energikjelder”. Denne formuleringen bør snarest fjernes fra NVEs nettsider.

 

NVE blander her sammen den fysiske og finansielle siden av kraftmarkedet. Strømforbruket er et selvbetjeningssystem hvor den momentane, fysiske kraftflyten styres av hvordan markedet for regulerkraft og spotmarkedet reagerer på endringer i den enkelte kundes fysiske bruk av strøm. Strømleverandørene inngår på sin side bare en avtale om prisgaranti med sine kunder, en avtale om å fordele finansiell risiko i et marked hvor all kraft blandes sammen.

 

Kjøp av opprinnelsesgaranti er en finansiell transaksjon uavhengig av den fysiske kraftflyten. Om utlendinger kjøper norske garantier endres ikke norsk kraftproduksjon, men NVEs statistikk mistolkes slik. Om danskene kjøper alt de kan av norske opprinnelsessertifikater produserer de ikke mer fornybar energi enn de vindmøllene de allerede har. NVEs statistikk viser bare hvem som kjøper garantier, ikke hvem som bruker fornybar energi.

 

Garantiene beregnes i forhold til gjennomsnittlig forventet årsproduksjon, uavhengig av om produksjonen gjennom året samsvarer med hvordan forbruket fordeler seg over året. Man kunne knytte opprinnelsesgarantiene strengt opp til den enkeltes forbruksprofil, men det ville blitt et komplisert system. Mengden garantier ville da bli lavere fordi mye av produksjonen fra vind- og vannkraftverk må kombineres med varmekraft for å kunne tilpasses variasjoner i etterspørselen.

 

Kunden som betaler ekstra for strøm med opprinnelsesgaranti gir en frivillig støtte til fornybar energi. Det kan nok motivere til økt fornybar produksjon, men effekten av frivillighet er liten, derfor er vi påtvunget grønne sertifikater. Hvis mengden frivillighet er en stabil faktor i samfunnet vil en økt andel fornybar kraft gi en redusert verdi av opprinnelsessertifikatet og de vil ha mindre betydning for investeringer i fornybar energi.

 

Kjøp av opprinnelsesgarantier er en personlig gave og kan sammenlignes med å kjøpe en maiblomst til knappehullet for å vise at man støtter en god sak eller merke av på sin lottokupong for en frivillig andel til et idrettslag.

 

Energiveteranene” – med tidligere energidirektør Erling Diesen i spissen – går i sin ”Energimeldingen 2011” inn for å avvikle ordningen. De har min fulle støtte. Vi må fortelle EU at det er en tåpelig ordning som skaper misforståelser og fører forbrukerne bak lyset.