Tag Archives: CO2-rensing

Om å utsette månelandinger

Publisert i ENERGI – mai 2010   Regjeringen har fått skikkelig kjeft fordi ”månelandingen” på Mongstad utsettes noen år. Kvalitetssikringen krever mer tid for å sikre en vellykket landing. Ved en ”vanlig” månelanding vil en slik begrunnelse for utsetting bli sett på som klok og ansvarlig. CO2-fangst er en grei teknologisk utfordring, men konsentrasjonen av CO2 i avgassene fra et gasskraftverk er meget lav. Her ligger utfordringen. Økt rensegrad gir økte kostnader. Den siste prosenten vil gi meget høye kostnader.

Månelanding på en gul ost

Publisert i ENERGI – desember 2009   Regjeringen har valgt CO2-rensing av gasskraft som en norsk fanesak i klimaarbeidet. I geologiske formasjoner på kontinentalsokkelen skal vi tilby Europa lagringsplass for CO2. Målet er å utvikle en norsk metode for rensing av CO2 som er konkurransedyktig internasjonalt. Ambisjonene betegnes som vårt lands månelanding.   Det er bra med visjoner, men ordbruken har i dette tilfellet løftet seg til euforiske høyder. Pressen setter ordet i gåseøyne – det er noe galt med

Energipolitiske fjæresteiner

September 2009 Fjæresteinene skiller den trygge landjorden fra det urolige havet. Men de er sleipe, det er lett å miste fotfeste.   Fjæresteinene står for et viktig skille i energipolitikken. Sokkelen er underlagt et eget skatte- og avgiftsregime, et eget tilsyns- og reguleringssystem. Grenselinjen er ikke rett, oljeregimet har sine enklaver på land og vindmøller til havs vil nok underlegges landjordens regler.   Men når fjæresteinene definerer et juridisk, politisk og økonomiske skille mellom petroleumsvirksomheten og innenlandsk energisektor betyr det