Tag Archives: Hardanger

Statnett bør ikke drive politikk!

Publisert i ENERGI – mars 2011   I følge Teknisk Ukeblad vil Statnett være ”objektiv ekspert” og nå skal ”Burson Marsteller hjelpe Statnett med å gjøre scenarioene i nettutviklingsplanen kjent for en bredere målgruppe enn kun energispesialister”.   Det er positivt at Statnett vil folkeliggjøre det de driver med. Men Statnett kritiserer jo her indirekte konsesjonsprosessen som nettopp skal sikre demokratisk og folkelig tilsyn med de beslutninger som munner ut i et ja eller nei til konsesjon i enkeltsaker. Statnett

Bergenserne kan selv redde hardangernaturen!

Publisert i ENERGI – september 2010   I august hadde jeg på energi.nett.no en kommentar til byggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger. Statnett bør utsette investeringsstart og vurdere tiltak som får forbrukerne i bergensområdet til å redusere strømbruken i kritiske situasjoner. Her vil jeg utdype dette resonnementet. Verken OED, NVE eller Statnett har vurdert tiltak som reduserer etterspørselen etter maksimal effekt. Men ENOVA gir støtte til energistyringstiltak og NVE krever toveis kommunikasjon mellom markedet og strømbrukere. Med disse teknologiene kan markedssignaler påvirke

Mast eller kabel? Men hvor ble det av kraftmarkedet?

Publisert i ENERGI – august 2010 – nettutgaven   Kraftlinjene i Hardanger kan sammenlignes med Alta-saken fordi måten vi definerer en problemstilling på avgjør hvilken type alternativer vi fokuserer på.   Alta-saken dreide seg ikke primært om et vannkraftverk, men om forsyningssikkerheten i Finnmark. Overføring av kraft sydfra ble ikke vurdert selv om en slik løsning snart ville komme. Alta-saken ga støtet til en samlet plan for vassdrag for å sikre likeverdig fremdrift i alternative utbygginger. Senere fikk vi en