Tag Archives: leveringssikkerhet

Unødvendig saksbehandling av erstatning for strømbrudd!

Strømbrukere har krav på økonomisk erstatning ved strømbrudd over 12 timer. Men NVE legger i sine retningslinjer til grunn at strømbrukere selv må å søke om erstatning. Det er det ingen grunn til. Erstatning bør utbetales helt automatisk uten at strømbrukere løfter en finger. Eidsiva energi melder den 4 september på sin nettside at: «Eidsiva har nå dessverre lang saksbehandlingstid på krav om kompensasjon etter langvarige strømbrudd. Årsaken er den store mengden med krav som er kommet etter uvær i

Kan Eivind Reiten få kraftmarkedet på rett spor? Igjen?

Publisert i ENERGI – juni 2013   Reiten leder et utvalg som gir OED råd om organisering av nettvirksomhet. En viktig oppgave. Bygging av nettanlegg er konfliktfylt. Ikke bare monstermaster. Tidsnød velter ulempene over på verneverdig natur. Effektproblemer når plattformer elektrifiseres hindrer næringslivet å foredle strøm til eksportprodukter. Nettleie kan overstige strømprisen og tære på strømbrukeres tillit.   En energilov ble lagt fram våren 1989 i et sosialdemokratisk spor hvor nettselskapene hadde styring og forbrukerne var leilendinger. Reiten overtok som

Er Statnetts personlighet i endring?

IMG_2641

Januar 2012 Statnett SF holdt i november et frokostseminar om arbeidet med nettutviklingen i hovedstadsområdet. Det skal bli en inkluderende prosess. En ny giv? Eller er hensikten å reparere omdømmetapet etter Hardangersaken?   Helhetsinntrykket av prosessen er bra. Et moderne samfunn krever høy leveringssikkerhet. Kombinasjonen av gammelt nett og en hovedstad som vokser gjør at man må være i forkant. Toppolitikere fra Oslo og Bærum tegnet bilder av vekstmuligheter og miljøkonflikter. I følge byrådslederen er ikke problemet at Osloområdet kan

Kompensasjon ved rasjonering – hva må gjøres?

Publisert i ENERGI – februar 2011   Forslaget om å gi strømkundene kompensasjon ved rasjonering har noen møtt med skepsis, andre betegner det som interessant. Og statsråden skal se på forslaget.   Da jeg forslo ordningen i januar 2007, hadde vi historisk lav magasinfylling om sommeren og høsten startet med mye mindre nedbør enn normalt. Prisene steg til det dobbelte av hva som var forventet og avisene ga spalteplass til frustrerte kunder.   2006 og 2010. Situasjonen hadde mange likhetstrekk