Tag Archives: NVE

Et forsvar av samfunnets verdier. For hvem?

IMG_2702

Dette er kommentar til et innlegg fra G. H. Kristiansen i Europower nr 2 2016 Gerd H. Kristiansen fra KrF fraråder i 02/2016 å lage et organisatorisk skille mellom nett og kraftproduksjon fordi kraftselskaper har oppgaver utover det å produsere billig strøm. Faglig kompetanse må samles i ett, felles konsern, mener hun. De folkevalgte har et dobbeltsidig ansvar. De vi øke vannkraftens lokale verdiskaping. Men de er valgt av vanlige mennesker som betaler for strøm og nettleie. Her ligger det

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

IMG_2697

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Grønne sertifikater er ikke et miljøtiltak

Publisert i Europower oktober 2014 Grønne sertifikater er et tiltak Norge har iverksatt for å oppfylle EUs administrative mål for satsing på fornybar energi og bedret leveringssikkerhet for strøm. I Norge er det blitt en hovedsatsing i en uklar klimastrategi. EUs mål for enkeltland tar utgangspunkt i landenes BnP, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede har, hvor mye de kan bygge ut eller miljøkonsekvenser landet påføres. Norges mål er derfor ikke basert på en kostnad-nyttevurdering – verken for

Unødvendig saksbehandling av erstatning for strømbrudd!

Strømbrukere har krav på økonomisk erstatning ved strømbrudd over 12 timer. Men NVE legger i sine retningslinjer til grunn at strømbrukere selv må å søke om erstatning. Det er det ingen grunn til. Erstatning bør utbetales helt automatisk uten at strømbrukere løfter en finger. Eidsiva energi melder den 4 september på sin nettside at: «Eidsiva har nå dessverre lang saksbehandlingstid på krav om kompensasjon etter langvarige strømbrudd. Årsaken er den store mengden med krav som er kommet etter uvær i

Stortingsvalget 2013 – Energipolitikken og partipolitiske grunnsyn

September 2013   Fra senvinteren og fram til snøsmeltingen fyller opp kraftmagasinene holder partiene landsmøter Partienes programmer for stortingsvalget blir finjusterte. Delikat anrettet lokkemat.   I flere av partiprogrammene er Energi ett politikkområde i seg selv. Men trenden de siste valgene er at energi i mindre grad har sin egen politikk. Energi er dels underordnet andre politikkområder, dels styrt av prinsipper og grunnholdninger som gir føringer på tvers av partienes politiske landskap.   Men når er noe blitt politikk? Valg

Det energipolitiske året 2012 – en bekym-ringsmelding

November 2012   2012 var året da ordet marked hadde fremgang mens politikken gikk motsatt vei.   Myndighetene påla forbrukerne kjøpsplikt for grønne sertifikater fra 1. Januar 2012 og fratok kraftmarkedet kontroll over utbygging av vannkraft. Markedsuret ble stilt tilbake til tiden før energiloven.   2012 var året da Statnett viste vilje til forbrukermedvirkning og helhetlig planlegging mens myndighetene ville avgjøre nettkonsesjoner i et lukket ekspertforum.   2012 var året da NVE jobbet for at informasjon fra AMS skal legges

Småkraftsatsingen undergraver den lille manns eiendomsrett!

Publisert i Energi – januar 2012   Grønne sertifikater setter fart i profesjonelle investorer. I NVE hoper det seg opp konsesjonssøknader. Statnett investerer for å hindre flaskehalser. Politikerne skryter av sitt internasjonale miljøansvar. I bakgrunnen står den lille, uvitende eier av fallrettigheten. Hvilken rolle har han i denne storslåtte, nasjonale satsingen?   Dagens Næringsliv hadde den 9. januar et oppslag om ”skambud” og tvang i forbindelse med småkraftutbygging i Troms. Artikkelen gir en god illustrasjon på viktige problemstillinger som systemet

For en bedre dag?

Januar 2012   Strømleverandøren ”For a better day” hadde i oktober en annonse som påsto at ¾ av strømmen vår kommer fra kullkraft. Bakgrunnen var NVEs statistikk over salg av opprinnelsessertifikater for fornybar strøm. Både statistikken og sertifikatene må vekk.   Opprinnelsesgarantiene skal være en form for varedeklarasjon som dokumenterer produksjon av fornybar energi. En ordning Norge er forpliktet til gjennom EUs elektrisitetsdirektiv. NVE fremstiller ordningen som om den ”gjev kundane ein garanti for at dei berre betalar for straum

NVE – slik etaten engang var

NVE M29

Publisert i ENERGI – juni 2011   NVE har fått en ny sjef som skal være på plass i løpet av sommeren. Han skal prege etaten med sin lederstil. Et lite historisk tilbakeblikk kan gi perspektiv på oppgaven.     Min erfaring med NVE stammer dels fra min tid i OED hvor kontakten mellom departement og direktorat til tider var daglig. Men NVEs indre sjel fikk jeg oppleve i ett år som overingeniør allerede i 1983-84. Jeg kan forsikre Per

Statnett bør ikke drive politikk!

Publisert i ENERGI – mars 2011   I følge Teknisk Ukeblad vil Statnett være ”objektiv ekspert” og nå skal ”Burson Marsteller hjelpe Statnett med å gjøre scenarioene i nettutviklingsplanen kjent for en bredere målgruppe enn kun energispesialister”.   Det er positivt at Statnett vil folkeliggjøre det de driver med. Men Statnett kritiserer jo her indirekte konsesjonsprosessen som nettopp skal sikre demokratisk og folkelig tilsyn med de beslutninger som munner ut i et ja eller nei til konsesjon i enkeltsaker. Statnett

« Older Entries