Tag Archives: strømforbruk

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

IMG_2697

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Bergenserne kan selv redde hardangernaturen!

mellomlager2 008

Publisert i ENERGI – september 2010   I august hadde jeg på energi.nett.no en kommentar til byggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger. Statnett bør utsette investeringsstart og vurdere tiltak som får forbrukerne i bergensområdet til å redusere strømbruken i kritiske situasjoner. Her vil jeg utdype dette resonnementet. Verken OED, NVE eller Statnett har vurdert tiltak som reduserer etterspørselen etter maksimal effekt. Men ENOVA gir støtte til energistyringstiltak og NVE krever toveis kommunikasjon mellom markedet og strømbrukere. Med disse teknologiene kan markedssignaler påvirke

Mast eller kabel? Men hvor ble det av kraftmarkedet?

Publisert i ENERGI – august 2010 – nettutgaven   Kraftlinjene i Hardanger kan sammenlignes med Alta-saken fordi måten vi definerer en problemstilling på avgjør hvilken type alternativer vi fokuserer på.   Alta-saken dreide seg ikke primært om et vannkraftverk, men om forsyningssikkerheten i Finnmark. Overføring av kraft sydfra ble ikke vurdert selv om en slik løsning snart ville komme. Alta-saken ga støtet til en samlet plan for vassdrag for å sikre likeverdig fremdrift i alternative utbygginger. Senere fikk vi en

Frykt og dårlig samvittighet som energipolitisk virkemiddel?

Publisert i ENERGI – januar 2009   I november i fjor hadde ENOVA en helsides annonse med bilde av en elektrisk panelovn påklistret merkelappen: ”ADVARSEL! Unødvendig bruk av strøm er en fare for klimaet og lommeboken din.”   Budskapet er tydelig og sterkt. Men hva slags virkemiddelstrategi er det myndighetene her tar i bruk? Stortinget bevilger penger til energitiltak. Regjeringen utformer detaljene. Strategien er å gi befolkningen rammebetingelser som sikrer at våre små, daglige gjøremål, uten at vi tenker på