Tag Archives: strømleverandør

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

IMG_2697

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Hvem sørger for strøm ut av stikkontakten?

IMG_2698

Kronikk i bladet Europower utgave 10, september 2015 En «strømleverandør» påstår i en reklame at han leverer strøm ut av stikkontakten. Forbrukerrådet, OED eller NVE må stanse bruk av slik feilaktig markedsføring. Strømmarkedet er et selvbetjeningssystem. Forbrukeren bestemmer selv sitt fysiske uttak uten at «strømleverandøren» får beskjed om at lys slås på, mat stekes eller panelovnen skrus på. Nettselskapet sørger for kontinuerlig fysisk kontakt med produsentene og har leveringsplikt nedfelt i energiloven. Strømleverandørene avtaler bare hvilken pris du skal betale. De

NVE snubler baklengs inn i fortiden!

IMG_3686

NVE vil endre energilovens forskrifter og la «strømleverandører» overtar noe av nettets oppgaver. Det bryter med energilovens intensjon. Energiloven skulle sikre kraftinvesteringer styrt av markedspris. Vanlige strømkunder fikk markedsadgang slik at forbruket kunne tilpasses samme priser. Nettet fikk et fysisk leveringsansvar. Alt høsten 1988 så vi behovet for fornyet måleteknologi. Nøytral infrastruktur var en absolutt forutsetning for markedet. NVEs monopolkontroll ble nøytralitetsvakt. Strømleverandører dukket opp først et par år etter loven. De tok en finansiell risiko knyttet til ulik målehyppighet

Et distriktsfiendtlig strømforslag?

IMG_3222

I Dagbladet 29.12 hadde Kommunenes Sentralforbund en kronikk om et forslaget til organisering av strømnettet som i våres ble foreslått av et utvalg nedsatt av OED. KS er kritisk til at strømnettet skal organiseres i egne selskap adskilt fra produksjon av strøm. For små selskap gir dette en fordyrende oppstykking av forretningsmessig virksomhet. Jeg deler KS sin bekymring om fremtiden til små energiselskaper, men på andre premisser. Forslaget om organisering er egentlig en oppfølging av intensjonen i energiloven fra 1990,

Se deg tilbake og se hvor du står, før du går videre!

Mot slutten av året bør vi vende blikket mot det energipolitiske landskapet vi har passert før vi går videre. Vi står i en skog av strømleverandører – på stien som bringer oss til AMS. Vi er på vei med nye kabler til utlandet og lager hule til et HUB-troll med måledata som livrett. Strateginotatet med grunnlaget for kraftmarkedet skrev jeg før jul i 1988. Ny måleteknologi var viktig for at markedet kunne gjøre jobben mente jeg – for 26 år

Kan Eivind Reiten få kraftmarkedet på rett spor? Igjen?

Publisert i ENERGI – juni 2013   Reiten leder et utvalg som gir OED råd om organisering av nettvirksomhet. En viktig oppgave. Bygging av nettanlegg er konfliktfylt. Ikke bare monstermaster. Tidsnød velter ulempene over på verneverdig natur. Effektproblemer når plattformer elektrifiseres hindrer næringslivet å foredle strøm til eksportprodukter. Nettleie kan overstige strømprisen og tære på strømbrukeres tillit.   En energilov ble lagt fram våren 1989 i et sosialdemokratisk spor hvor nettselskapene hadde styring og forbrukerne var leilendinger. Reiten overtok som

AMS = Altfor Mye Surr

Publisert i ENERGI – April 2013   Sendrektighet er en offentlig dyd. OED ber NVE om nok en gang å utsette innføringen av AMS – med ytterligere 2 år.   En skandale? Sommel? Motvilje? Eller har det beste blitt det godes fiende? Jeg lar det ligge. Ugjort er nå engang ugjort.   Da vi etablerte kraftmarkedet i 1990 var vi fremst i verden til å la markedet bringe fram tiltak som gir en tilstrekkelig, sikker og rasjonell strømforsyning. De første

For en bedre dag?

Januar 2012   Strømleverandøren ”For a better day” hadde i oktober en annonse som påsto at ¾ av strømmen vår kommer fra kullkraft. Bakgrunnen var NVEs statistikk over salg av opprinnelsessertifikater for fornybar strøm. Både statistikken og sertifikatene må vekk.   Opprinnelsesgarantiene skal være en form for varedeklarasjon som dokumenterer produksjon av fornybar energi. En ordning Norge er forpliktet til gjennom EUs elektrisitetsdirektiv. NVE fremstiller ordningen som om den ”gjev kundane ein garanti for at dei berre betalar for straum

Uten toveis blir det altfor mye enveis!

Publisert i ENERGI – mai 2010   For halvannet år siden skrev jeg en artikkel og karakteriserte toveis kommunikasjon som en overmoden reform. Fortsatt tenker NVE for å sikre at systemet fanger opp alle fremtidige behov.   Toveiskommunikasjon gir ikke bare forenkling og besparelser. Følgende historie viser at system er nødvendig for rettferdig og kostnadsriktig prising av strøm.   Det er nettselskapenes ansvar å avlese målerstand, men i praksis leverer den enkelte abonnent tall inn til nettselskapet via brev, telefon,