Tag Archives: termodynamikk

Frykten for at den frie energien forsvinner

Refusert av Teknisk Ukeblad i oktober 2011. Ansvarlig redaktør begrunnet det med at de ikke betaler for kronikker! Åndsverk har ingen verdi, – ikke humor heller? —– Fornybar energi er ikke uendelig melder Teknisk Ukeblad den 28.9. Den overraskende konklusjonen stammer fra professor Axel Kleidon ved et Max-Planck – institutt i Tyskland. Han er bekymret for at vind-, bølge- og tidevannskraft tapper jorden for fri energi. Professoren har selvsagt et godt poeng når han peker på at vind, vann, tidevann

Fjernvarmens fremtid: Politikk eller marked?

Publisert i Energi – februar 2011   Fjernvarmekundene klager sin nød over tilknytningsplikt og mangel på valgmuligheter. Men fjernvarmeleverandørene lever trygt under politisk beskyttelse. Er dette en robust og bærekraftig strategi?   Fjernvarme gir fleksibilitet, høy utnyttelse av energiressurser og demper risikoen i energimarkedet. Fjernvarme vil i det lange løp gi en kostnadseffektiv energistruktur.   Termodynamikk.   Energieffektivitet er en balanse mellom økonomi og termodynamikk. Skal varmen i et fjernvarmeverk konverteres til elektrisitet blir det stort sett bare tap. Brukes

En termodynamisk forskningsstrategi?

September 2009   Energiforskningen drives fram i en blanding av klimafrykt, framtidsvisjoner og tradisjonell partipolitisk overbudspolitikk. Er dette gode drivkrefter? Entusiasme smitter mellom forskere og politikere når pengene sitter løst. Resultatene kan først evalueres etter mange stortingsvalg. Forskning er en prosess hvor kapasitet og kompetanse tar tid å bygge opp. Pengebruken møter flaskehalser. Når drivkraften er politisk konkurranse om å by høyest, svekkes nytten av penger.   Forskning tar tid og den dagen nye spørsmål dukker opp og det ropes

Hvorfor favorisere elektrisk oppvarming?

Publisert i ENERGI – april 2008   Nettariffene favoriserer elektrisitet til oppvarming på bekostning av blant annet fjernvarme. Samtidig bevilges betydelige økonomiske midler til fjernvarmeutbygging. Dette henger ikke helt godt sammen.   En nettariff og nettregulering som ikke skiller mellom elektrisitet til oppvarming og elektrisitetsspesifikke formål kan gi gale insentiver, både til forbrukernes valg av oppvarmingskilde og til nettselskapenes investeringer i overliggende nett.   Et prinsipielt spørsmål blir da om NVEs regulering av nettvirksomhetenes økonomi bør legges om for å