Tag Archives: utredningsinstruks

Vår fragmenterte energiforvaltning

Publisert i ENERGI – november 2010   Kraftlinjen Sima-Samnanger berger nok leveringssikkerheten i bergensområdet, men vekker til live sterk folkelig motstand fordi vi har en energiforvaltning som ikke makter å finne fram til løsninger med allmenn aksept.   Statnett har søkt konsesjon for en type tiltak som ligger innenfor selskapets kompetanse. Som de kan finansiere og realiseres i regi av egen organisasjon og innenfor det mandat myndighetene har gitt dem. Noe annet kunne de ikke ha gjort. Det er statens

Hva vil vi med ENOVA?

Publisert i ENERGI – oktober 2010   Det nærmer seg nå 10 år siden ENOVA ble opprettet, det er et passende tidspunkt å se seg tilbake og reflektere over utviklingen. Det var tre hovedårsaker til at embetsverket i OED foreslo å etablere ENOVA.   NVE hadde før ENOVA ble etablert, ansvaret for forvaltningen av midlene til enøk og fornybar energi. Mål og resultatstyring ble utviklet trinn for trinn. Støtte til vindkraften ga betenkeligheter med at NVE både ga konsesjon og

Kraftlinjen Sima – Samnanger. Konsesjons- og ankebehandling

Upublisert -september 2010   Konsesjonssøknaden for kraftlinjen Sima-Samnanger er begrunnet med at prosjektet har en positiv samfunnsøkonomi og kan bidra til å løse viktige utfordringer for å sikre en tilfredsstillende leverings- og forsyningssikkerhet for strøm til bergensområdet. Kraftlinjene er med andre ord ikke et mål i seg selv, men ett tiltak som fremstår som en samfunnsøkonomisk løsning av kraftsituasjonen i bergensområdet.   NVE er konsesjonsmyndighet og stiller krav til de konsesjonssøknadene som skal vurderes for konsesjon. NVE vurderer ulike samfunnsmessige