Category Archives: bioenergi

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Klimapolitikken bokfører bioenergien feil!

Publisert i bladet ENERGI/Europower april 2015   NVE har i rapport 2015/17 langt på vei dokumentert at bioenergi ikke er klimavennlig like vel. Rapporten gir god innsikt i samspillet mellom skogskjøtsel, bioenergi og utslipp av CO2. NVE ser også det ulogiske i at det ikke regnes CO2-utslipp fra biobrensel. KLIF laget i 2011 en rapport som NVE bygger på i sin nye rapport. En svakhet ved begge rapportene er at skogens CO2 effekt analyseres uten at skogens CO2-balanse vurderes over skogens

La skogen vokse, bruk olje- og gass (II)

Publisert i ENERGI – april 2011   Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har fått utarbeidet en rapport om hvilken effekt økt bruk av bioenergi har på utslippene av CO2 til atmosfæren. Konklusjonene setter det eksisterende, politiske dogmet om bioenergiens CO2-nøytralitet i en pinlig situasjon.   I januar 2008 skrev jeg en kronikk med tittelen ”La skogen vokse – sats på olje og gass”. Noen mente jeg var på ville veier, men rapporten fra KLIF bekrefter mitt resonnement.   Opptak er ikke

Skog, olje og klimapolitikk

Publisert i Energi – februar 2008   Regjeringen har gitt skogens tilvekst en konto i det nasjonale klimaregnskapet. Dette er en viktig nyvinning. Ved å bringe skogen inn som en medarbeider i klimasatsingen unngår Regjeringen å måtte sette i gang andre kostbare klimatiltak. For skogen gjør jo sin del av jobben uten at politikerne trenger å løfte en finger. Eller gjør den kanskje ikke det?   Den norske skogen er underavvirket. Mengden karbon lagret i skogen øker. Skogens netto årlige