Category Archives: Kjernekraft

Kjernekraft eller vindmøller?

Energi – mars 2009   Den britiske avisen ”The Independent” hadde den 23. februar et førstesideoppslag med tittelen ”Nuclear Power? Yes please…” Bakgrunnen var at 4 fremtredende personer innen miljø-bevegelsen, som alle tidligere har vært sterke kjernekraftmotstandere, bekjentgjorde at de nå går inn for storstilt bygging av kjernekraft for å begrense CO2-utslippene.   De innrømmer at det har vært en tøff beslutning på det rent personlige plan. ”It’s like a religious conversion. Anti-nuclear was part of being an environmentalist”,sier Stephen