Rådgivingstjeneste

ENERGIPOLITISK RÅDGIVINGSTJENESTE

Svein Roar Brunberg
Basert på 35 års erfaring i energipolitisk forvaltning tilbyr jeg mine tjenester som rådgiver innen energifeltet.

 

 

 

Rådgivingen kan anta ulike former:

  • Samtalepartner for å stimulere til å se alle sider av en sak på et tidlig stadium eller som en kvalitetssikring underveis, gjerne male fanden på veggen om ingen andre gjør det
  • Foredrag om utvalgte tema eller en mer generell gjennomgang av aktuell energipolitikk
  • Styreseminar hvor det fokuseres på en håndfull relevante energipolitiske tema for å gi eierne bedre styringsinformasjon og å rette fokus på usikre faktorer i fremtiden
  • Utredninger av problemstillinger av økonomisk karakter med energipolitiske vinklinger
  • Gjennom andre faglige miljøer jeg har samarbeid med kan jeg også legge til rette mer omfattende analytiske prosjekter.

Min erfaring innen området energipolitikk startet med min første jobb i Miljøverndepartementet som konsulent i 1979. Den gangen var energipolitikken og energiforvaltningen preget av økende miljøkonflikter som toppet seg med Alta-saken omkring 1980. Det var før kraftmarkedet var påtenkt og balansen mellom miljøhensyn og energibehov søkte man gjennom å utvikle den fysiske kontroll med ressursbruken.

Ett år tilbrakte jeg som overingeniør i NVE. Et direktorat som den gang ikke hadde fanget opp de nye energipolitiske tankene som var på gang. Men jeg fikk en innsikt i måten kraftsystemet ble analysert, både teknisk og økonomisk. Det var til stor nytte da jeg flyttet tilbake til Miljøverndepartementet hvor jeg sådde de første tankene om et kraftmarked.

Mine tre år som spesialrådgiver i Oljedirektoratet ga meg god innsikt i det tekniske og økonomiske grunnlaget for utformingen av investeringene i Nordsjøen.

Sommeren 1988 ble jeg ansatt som byråsjef i Olje- og energidepartementet med innføringen av kraftmarkedet som min hovedoppgave. Både utformingen av dokumentene til Stortinget og utredninger av markedsplassen og delingen av Statkraft med etableringen av Statnett var viktige oppgaver. Fra 1993 hadde jeg ansvaret for både forskning, internasjonalt samarbeid, enøk og fornybare energikilder.

Fra 2005 har jeg vært selvstendig næringsdrivende. I tillegg til å skrive kronikker om energipolitiske tema i bladet ENERGI har jeg deltatt (alene eller sammen med andre) i prosjekter og/eller foredrag for UD, NVE, aktører i kraftsektoren, Fjernvarmeforeningen, Innovasjon Norge og samarbeidet med SKM Market Predictor i Trondheim og enkelte organisasjoner.

Mer detaljert og systematisk informasjon om mine tidligere gjøremål finnes i min CV.

Kontakt meg via telefon: 906 22 764 eller e-post s-r-b@frisurf.no