Om Energiloven

På denne siden vil det etter hvert komme en håndfull artikler om innføringen av energiloven og kraftmarkedet i Norge.

Først en liten historisk orientering om lovgrunnlaget og markedets rolle før en ny energilov ble vedtatt i juni 1990.

Dernest en artikkel om “innføringen av energiloven sett innenfra” som tidligere har blitt publisert i et publikasjon fra NVE i 2007 i anledning 15 års jubileet for innføringen av denne loven.

Et kraftmarked blir til. Et tilbakeblikk på den norske kraftmarkedsreformen.”

Så vil det komme en side med en gjennomgang av de viktigste elementene i denne loven.

Til sist vil det komme en side med tanker om hva som bør endres i dette lovverket og hvordan loven bør praktiseres.