Spotpris eller prissikring?

Publisert i ENERGI – mars 2010

 

Det pleier å gå et par år mellom hver gang media diskuterer hva slags strømavtale som er best. I januar viste Dagens Næringsliv til konkurransetilsynets konklusjon om at valg av leverandør er viktigere enn kontraktstype. Avisen satte dette opp mot SSBs konklusjon om at det er best å kjøpe strøm til spotpris. Avisen kåret ingen vinner.

 

Før vi vurderer kontraktstrategi må vi definere hvilke varer vi sammenligner. Forskjellen på spotpris og fast pris er en forsikringspremie mot uforutsette variasjoner i strømkostnadene. Men forsikringen dekker ikke all usikkerhet. Denne kalde vinteren har gitt vesentlig høyere strømforbruk og -pris enn vanlig.

 

En strømregning øker proporsjonalt med produktet av pris- og forbruksøkning. Både leverandør og forbruker står overfor en volumrisiko. En strømleverandør er en profesjonell aktør og kan aktivt endre sine disposisjoner i kraftmarkedet for å redusere sin risiko. En sluttbruker kan redusere sin volumrisiko gjennom tiltak i heimen, senke temperaturen, kle seg godt og fyre på peisen.

 

En leverandør som selger spotpris, skyver både volum- og prisrisiko over på strømkunden. Dermed kan spotprisavtalene ikke sammenlignes med kontrakter som innebærer prissikring. En spotselger er ingen forsikringsagent, han gjør ikke annet enn å tilby lave transaksjonskostnader ved å utnytte stordriftsfordeler. Hver ny kunde krever små ekstrakostnader.

 

De som tilbyr spotpris med null påslag, regnskapsfører enten kostnader som markedsføring av andre kontraktstyper eller tjener på renteinntekter når kundene betaler før leverandøren selv må betale spotkraften.

 

Mange husholdninger planlegger inntekter og utgifter i stram balanse. Med usikker strømutgift får kunden en likviditetsrisiko. En strømregning som avviker fra husholdningsbudsjettet vil vippe lønnskontoen i pluss eller minus. Det er ikke uvanlig med en forskjell på lønnskonto- og kredittrente på 15-20%. I tillegg kommer et velferdstap om strømregning fortrenger annen velferd.

 

Perioder med lav pris og lavt forbruk kan gi et likviditetsoverskudd, men rentegevinsten vil være liten sammenlignet med den økte rentekostnaden om pris og forbruk blir høyere enn forventet. En rimelig antagelse er at slik asymmetri er større hos husholdninger enn hos profesjonelle aktører i kraftmarkedet, og den er større hos husholdninger med lav inntekt enn hos folk med god økonomi.

 

Forbrukere med god likviditet får et tap i form av mindre penger på sparekonto.. For en fastpriskunde vil prisgarantien dekke deler av risikoen, men kunden har fortsatt en likviditetsrisiko knyttet til økt forbruk på kalde vinterdager.

 

Likviditetsrisikoen er størst for strømkunder som binder seg til en spotprisavtale. En realistisk sammenligning mellom spot og fastkontrakt forutsetter at denne ulikheten i risiko kan kvantifiseres. Variasjonen i spotpris mellom milde og kalde vintre er neppe symmetrisk, den kan stige mer i kalde vintre enn den synker i milde vintre.

 

Forskjellen mellom en fastpris og en spotpris må derfor vurderes over et antall år som gir en representativ variasjon av kalde og milde vintre. En sammenligning av tiåret 1999-2009 vil eksempelvis gi en sterk underrepresentasjon av kalde vintre slik at spotpris kan fremstå som mer gunstig enn rett er. Leverandører av fastprisavtaler må i sine tilbud alltid ta høyde for en kommende kald vinter.

 

Forbrukere med god likviditet kan velge spotpris. Forbrukere med anstrengt økonomi bør vurdere fastkontrakt og dra nytte av leverandørens lave kredittkostnad og høye markedskompetanse.

 

Hvilken leverandør som er best er den som over mange år viser lavest differanse mellom spotpris og fastpris. Forbrukerne bør følge med på konkurransetilsynets liste og være klar til å skifte lojalitet når de ser hvilke leverandører som er best på sikt.

 

Det er uheldig å fokusere på historisk forskjell mellom spot og fastpris om budskapet rettes mot husholdninger som sitter hardt i det fra før. For forbrukeren er den totale strømregningen avgjørende, ikke prisen. Når konkurransetilsynets oversikt ikke tar hensyn til at temperaturvariasjoner påvirker strømregningen er det umulig å sammenligne ulike kontraktstyper. Det er en stor svakhet.