Tag Archives: effekt

Fremtidens nettstrategi – markedstenkning på steinaldernivå?

April 2013   I en tid da ny teknologi bombarderer oss med et vell av muligheter lager OED en nettstrategi ved å flytte noen gamle stoler i Melding til Stortinget nr 14 (2011-12)   Det er positive ting i meldingen. Departementet har tatt inn over seg kritikken i saken om monstermastene i Hardanger. Det stilles sterkere krav til faglig grundighet og elementene i den samfunnsøkonomiske analysen er tydeligere tegnet. Kraftnettet har fått sin Samlet Plan.   Det er et viktig

Det energipolitiske året 2012 – en bekym-ringsmelding

November 2012   2012 var året da ordet marked hadde fremgang mens politikken gikk motsatt vei.   Myndighetene påla forbrukerne kjøpsplikt for grønne sertifikater fra 1. Januar 2012 og fratok kraftmarkedet kontroll over utbygging av vannkraft. Markedsuret ble stilt tilbake til tiden før energiloven.   2012 var året da Statnett viste vilje til forbrukermedvirkning og helhetlig planlegging mens myndighetene ville avgjøre nettkonsesjoner i et lukket ekspertforum.   2012 var året da NVE jobbet for at informasjon fra AMS skal legges

Bergenserne kan selv redde hardangernaturen!

Publisert i ENERGI – september 2010   I august hadde jeg på energi.nett.no en kommentar til byggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger. Statnett bør utsette investeringsstart og vurdere tiltak som får forbrukerne i bergensområdet til å redusere strømbruken i kritiske situasjoner. Her vil jeg utdype dette resonnementet. Verken OED, NVE eller Statnett har vurdert tiltak som reduserer etterspørselen etter maksimal effekt. Men ENOVA gir støtte til energistyringstiltak og NVE krever toveis kommunikasjon mellom markedet og strømbrukere. Med disse teknologiene kan markedssignaler påvirke

Mast eller kabel? Men hvor ble det av kraftmarkedet?

Publisert i ENERGI – august 2010 – nettutgaven   Kraftlinjene i Hardanger kan sammenlignes med Alta-saken fordi måten vi definerer en problemstilling på avgjør hvilken type alternativer vi fokuserer på.   Alta-saken dreide seg ikke primært om et vannkraftverk, men om forsyningssikkerheten i Finnmark. Overføring av kraft sydfra ble ikke vurdert selv om en slik løsning snart ville komme. Alta-saken ga støtet til en samlet plan for vassdrag for å sikre likeverdig fremdrift i alternative utbygginger. Senere fikk vi en