Tag Archives: ENOVA

Ny energimelding: Gamle bekymringer eller visjonær gladmelding?

Publisert i ENERGI – januar 2011   I kraftmarkedet må aktørene selv – og ikke myndigheten, vurdere tilbud og etterspørsel. Vil en ny energimelding bringe oss på full fart frem mot fortiden?   Det er på tide med en ny energimelding. Men tilnærmingen til problemene bekymrer meg. Jeg frykter en gammelmodig energimelding hvor myndighetene produserer markedssignaler i form av energiprognoser og kraftbalanser, foreslår administrative tiltak som overstyrer markedsmekanismene og som begrenser markedets evne til å løse problemer.   Mandatet for

Vår fragmenterte energiforvaltning

Publisert i ENERGI – november 2010   Kraftlinjen Sima-Samnanger berger nok leveringssikkerheten i bergensområdet, men vekker til live sterk folkelig motstand fordi vi har en energiforvaltning som ikke makter å finne fram til løsninger med allmenn aksept.   Statnett har søkt konsesjon for en type tiltak som ligger innenfor selskapets kompetanse. Som de kan finansiere og realiseres i regi av egen organisasjon og innenfor det mandat myndighetene har gitt dem. Noe annet kunne de ikke ha gjort. Det er statens

Hva vil vi med ENOVA?

Publisert i ENERGI – oktober 2010   Det nærmer seg nå 10 år siden ENOVA ble opprettet, det er et passende tidspunkt å se seg tilbake og reflektere over utviklingen. Det var tre hovedårsaker til at embetsverket i OED foreslo å etablere ENOVA.   NVE hadde før ENOVA ble etablert, ansvaret for forvaltningen av midlene til enøk og fornybar energi. Mål og resultatstyring ble utviklet trinn for trinn. Støtte til vindkraften ga betenkeligheter med at NVE både ga konsesjon og

Kraftlinjen Sima – Samnanger. Konsesjons- og ankebehandling

Upublisert -september 2010   Konsesjonssøknaden for kraftlinjen Sima-Samnanger er begrunnet med at prosjektet har en positiv samfunnsøkonomi og kan bidra til å løse viktige utfordringer for å sikre en tilfredsstillende leverings- og forsyningssikkerhet for strøm til bergensområdet. Kraftlinjene er med andre ord ikke et mål i seg selv, men ett tiltak som fremstår som en samfunnsøkonomisk løsning av kraftsituasjonen i bergensområdet.   NVE er konsesjonsmyndighet og stiller krav til de konsesjonssøknadene som skal vurderes for konsesjon. NVE vurderer ulike samfunnsmessige

Frykt og dårlig samvittighet som energipolitisk virkemiddel?

Publisert i ENERGI – januar 2009   I november i fjor hadde ENOVA en helsides annonse med bilde av en elektrisk panelovn påklistret merkelappen: ”ADVARSEL! Unødvendig bruk av strøm er en fare for klimaet og lommeboken din.”   Budskapet er tydelig og sterkt. Men hva slags virkemiddelstrategi er det myndighetene her tar i bruk? Stortinget bevilger penger til energitiltak. Regjeringen utformer detaljene. Strategien er å gi befolkningen rammebetingelser som sikrer at våre små, daglige gjøremål, uten at vi tenker på

Mer fjernvarme gir lavere eltap

Utkast til intervju i bladet ENERGI, basert på et foredrag jeg holdt på NVEs energi dager høsten 2008 Fjernvarme kan bli en viktig støttespiller for kraftsystemet fordi redusert bruk av el kan gi lavere tap og bedre leveringssikkerhet. På NVEs Energidager nylig sa Svein Roar Brunborg at kanskje så mye som 80 prosent av tapene i kraftsystemet skyldes elektrisk oppvarming i høylastperioder. Han var samtidig bekymret for at det nesten aldri foretas noen relevant, detaljert analyse av hvordan et fjernvarmeprosjekt

Finanskrisen og energisektoren

Publisert i ENERGI – november 2008   Krisen i amerikansk boligfinansiering har gitt en dominoeffekt i finansmarkedene. Man har bygget for mange boliger med for høy lånegrad og lokket til seg kjøpere som ikke har hatt råd til å håndtere gjelden. Lån misligholdes, verdiene fordunster og brikkene faller.   Hva med investeringene i energisektoren? Elektrisitetsnettet etablerer kontakt mellom kjøpere og produsenter. Strømmen flyttes momentant til en annen kunde om en abonnent faller fra eller en bedrift legges ned. Men dårlige

ENOVAs rolle i energiforvaltningen

Publisert i Energi – januar 2008   Eli Arnstad trakk seg i november i fjor fra stillingen som leder av ENOVA. Media fokuserte på personstrid. Men var det bare et lederproblem? Eller et resultat av rolle, ramme og organisering? Var det feil ved systemet eller ved personen?   Noe av det siste jeg gjorde som avdelingsdirektør i OED var å initiere prosessen som endte med etableringen av ENOVA. Det er så lenge siden nå at jeg kan påberope meg en