Tag Archives: EU

Nye kabler for krafteksport – siste sving i runddansen?

Dagens næringsliv 21. oktober. Spetalen raser mens kraftbransjen jubler for nye kabler. Det dreier seg om verdien av vannkraften. Men hvem betaler og hvem får gevinst? Kablene er siste sving i en runddans som startet for en 10 år siden. EU laget et direktiv som påla landene økt produksjon av fornybar energi. Veike politikere og embetsverk godtok at Norge – landet som allerede er bygget med fornybar energi – skulle bygge ut mer enn alle andre. Vi hang oss på

Norske strømbrukeres helhjertede innsats for grønn energi.

Publisert i ENERGI – Oktober 2013. EU vedtar i 2009 et direktiv om fornybar energi. Hvert land forplikter seg til økt produksjon, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede produserer. Attpåtil må land med høyt BNP per innbygger øke mest. Vi inngår i 2009 en avtale med Sverige om et felles sertifikatmarked for å bygge 26,4 TWh innen 2020.   Norge godtar EUs fornybardirektivet i oktober 2011 med små justeringer. Norge produserer mest fornybar energi i Europa, men må

Familiekrangel eller nasjonal strategi?

Refleksjoner etter NHOs årskonferanse ”Oppdrag energi”, januar 2013.   Norsk energipolitikk slites mellom særinteresser, er fragmentert og inkonsistent.  Konferansen tegnet bilder av interessekonfliktene. Fragmentene fikk ansikt. Men vi bivåner en familiekonflikt som dessverre svekker evnen til å etablere en felles strategi mot verden utenfor hageporten.   Industrien ønsker kraft for å lage aluminium. Andre vil tjene på energi- og effektsalg. Tysk NHO vil ha energisamarbeid uten å si hvem som tjener mest på det. Jens mener vannkraft er en nasjonal,

Markedet for grønne sertifikater er planøkonomi

GRØNNE SERTIFIKATER Intervju i Teknisk Ukeblad Av: Øyvind Lie | Publisert: 23. aug. 2012 – 10:52 EU bestemmer: Norge har satt seg i et hjørne hvor vi bare er nødt til å bygge ut masse kraftkabler og importere prisnivået fra utlandet, mener energirådgiver Svein Roar Brunborg. – Elsertifikatene gir høyere strømregning Vannkraftutbyggerne kan le hele veien til banken, ifølge rådgiver. Brunborg var byråsjef i Olje- og energidepartementet (OED) og hadde en sentral rolle da energiloven av 1990 ble utformet. Senere

Skjøtter vi vårt eget land?

Publisert i ENERGI – august 2012   I våres hadde statsråd Ola Borten Moe en uttalelse om at kraftoverskuddet skapt av grønne sertifikater bør brukes i Norge. At norske naturressurser skal komme det norske folk til gode er et synspunkt jeg deler. Vi har verken greske øyer eller spansk solkyst som gir turistinntekter. Men også vår natur kan gi virksomhet, verdi og velstand om den skjøttes vel.   På høgjæren, et unikt norsk landskap, planter vi 180 vindmøller. Ordføreren fryder

For en bedre dag?

Januar 2012   Strømleverandøren ”For a better day” hadde i oktober en annonse som påsto at ¾ av strømmen vår kommer fra kullkraft. Bakgrunnen var NVEs statistikk over salg av opprinnelsessertifikater for fornybar strøm. Både statistikken og sertifikatene må vekk.   Opprinnelsesgarantiene skal være en form for varedeklarasjon som dokumenterer produksjon av fornybar energi. En ordning Norge er forpliktet til gjennom EUs elektrisitetsdirektiv. NVE fremstiller ordningen som om den ”gjev kundane ein garanti for at dei berre betalar for straum

Norge – et klimapolitisk foregangsland?

August 2011   OECD har evaluert norsk miljøpolitikk. Vi får mye ros, men kritikk for inkonsistens mellom mål og midler. Det er vanskelig å få den ambisiøse klimapolitikken til å henge sammen. Kanskje må visjonen om foregangsland opp til revisjon?   Uklar målsetting. Norge har de sterkeste nasjonale klimaambisjonene. Men våre virkemidler bidrar lite til reduksjon av utslipp siden vi er med i EUs system for klimakvoter. Utslippsmålene vil derfor belaste transportsektoren hardt, OECD indikerer at en dobling av bensinprisene

Småkraft og grønne sertifikater

Publisert i ENERGI – mars 2011   Høringsfristen for Regjeringens forslag til lov om grønne sertifikater gikk ut 1. februar. Småkraftverkenes forening uttrykte stor begeistring. Det har de god grunn til.   Første gang jeg hørte begrepet grønn elektrisitet var tidlig på 90-tallet. Jeg så ikke det helt store potensialet i å øke lønnsomheten av energiprosjekter basert på at folk frivillig betale mer for fornybar energi enn annen energi. Forsøk med slike konsepter har vist at betalingsviljen sjelden blir mer

Den som sover i timen synder ikke?

Publisert i ENERGI – november 2009   EU har vedtatt et direktiv som skal øke andelen fornybar energi i EU fra dagens 8 % til 20 % innen 2020. Studerer man direktivets nærmere lurer man på om Norge har sovet i timen.   Målet er fordelt på medlemslandene med en lik prosentvis økning justert slik at rike land tar størst byrde. De enkelte lands mål for 2020 vil med dette variere fra 10 til 46 %. Ingen land skal pålegges

Hjemfall – kjekt å ha, men hva skal vi bruke det til?

Publisert i Energi – mars 2008   Uansett hva vi måtte mene om hjemfallsordningen, Stortingspolitikerne 1917 klarte å forene langsiktige visjoner med besluttsomhet. Men etter 90 år bør vi kanskje fornye betraktningene omkring statens rolle og forvaltningen av arvesølvet. Våre forvaltningsprinsipper har tross alt endret seg i løpet av 90 år.   Men nasjonal identitet er viktig i politikken. Frustrasjonen over EØS-domstolens vedtak er et ekko fra diskusjonen om hjemfall i 1909. Premissene for forvaltningen av våre nasjonale, naturgitte verdier

« Older Entries