Tag Archives: fjernvarme

Spotpris eller prissikring?

Publisert i ENERGI – mars 2010   Det pleier å gå et par år mellom hver gang media diskuterer hva slags strømavtale som er best. I januar viste Dagens Næringsliv til konkurransetilsynets konklusjon om at valg av leverandør er viktigere enn kontraktstype. Avisen satte dette opp mot SSBs konklusjon om at det er best å kjøpe strøm til spotpris. Avisen kåret ingen vinner.   Før vi vurderer kontraktstrategi må vi definere hvilke varer vi sammenligner. Forskjellen på spotpris og fast

Dead-lock for energiomleggingen?

Publisert i ENERGI – februar 2009   Olje- og energidepartementet har bestemt at når NVE vurderer den samfunnsøkonomiske verdi av fjernvarme som erstatter elektrisk oppvarming, skal kapitalkostnadene for distribusjon av elektrisitet ignoreres fordi disse er ”sunk cost”.   Dette synes ved første øyekast som en logisk konklusjon, linjene henger jo der og kan ikke fjernes uten dramatiske konsekvenser. Men la oss se litt nærmere på problemstillingen. Prinsippet har stor betydning for konkurransen i varmemarkedet og utviklingen av energisektoren.   Strømførende

Mer fjernvarme gir lavere eltap

Utkast til intervju i bladet ENERGI, basert på et foredrag jeg holdt på NVEs energi dager høsten 2008 Fjernvarme kan bli en viktig støttespiller for kraftsystemet fordi redusert bruk av el kan gi lavere tap og bedre leveringssikkerhet. På NVEs Energidager nylig sa Svein Roar Brunborg at kanskje så mye som 80 prosent av tapene i kraftsystemet skyldes elektrisk oppvarming i høylastperioder. Han var samtidig bekymret for at det nesten aldri foretas noen relevant, detaljert analyse av hvordan et fjernvarmeprosjekt

Hvorfor favorisere elektrisk oppvarming?

Publisert i ENERGI – april 2008   Nettariffene favoriserer elektrisitet til oppvarming på bekostning av blant annet fjernvarme. Samtidig bevilges betydelige økonomiske midler til fjernvarmeutbygging. Dette henger ikke helt godt sammen.   En nettariff og nettregulering som ikke skiller mellom elektrisitet til oppvarming og elektrisitetsspesifikke formål kan gi gale insentiver, både til forbrukernes valg av oppvarmingskilde og til nettselskapenes investeringer i overliggende nett.   Et prinsipielt spørsmål blir da om NVEs regulering av nettvirksomhetenes økonomi bør legges om for å