Tag Archives: IPCC

Et klimaregnskap må korrigeres for både skog og utenlandshandel

Et regnskap er et styringsredskap og må tilpasses målet det styres mot. Det norske klimaregnskapet er et hjelpemiddel for å nå norske, politiske utslippsmål. Men en oversikt bare over utslipp som påvirkes av norske virkemidler og viser ikke hvordan Norge påvirker globale utslipp. Det er fornuftig å føre regnskap med om politikken virker, men vi mister oversikten over samspillet mellom Norge og utlandet. Norge har en eksportrettet økonomi dominert av CO2-intens virksomhet. Det er andre lands forbruk som skaper etterspørsel

Klimapolitikken kjører seg fast i dype spor

Publisert i ENERGI – Mars 2012   Klimapolitikken gjennomsyrer samfunnet. Globale, internasjonale og nasjonale prosesser gir forpliktelser politikerne strever med å oppfylle. Forretningslivet rir på en grønn bølge. Innimellom smyger miljøorganisasjonene til seg penger, makt og oppmerksomhet. Nederst bærer forbrukerne kostnader og dårlig samvittighet.   Forskningsresultater fra University of Oregon som publiseres i tidsskriftet Science viser at CO2 bidrar mindre til global oppvarming enn IPCC har basert sine anbefalinger på. Konklusjonen trekker i samme retning som det jeg selv har

Man gjorde hva man kunne i Cancun

Publisert i ENERGI – januar 2011   Klimakonferansen i København penset klimaprosessen over i et sidespor. Konferansen i Cancun bekrefter at prosessen fortsetter i det samme sporet.   Utviklingslandene har gjort klima til en kamp om fordeling av velstand. Sluttdokumentet ble vedtatt med brusende applaus og karakterisert som et viktig skritt fremover av de som hadde kranglet i den samme møtesalen i nesten to uker.   Klima og bistand. Statsministeren har ledet en høynivågruppe for å vurdere mulighetene til å

Fra Soria Moria til København

Publisert i ENERGI – november 2009   Stortingsvalget ga en flertallsregjering, eller gjorde den det? Flertallsregjeringer kan styre uten å inngå kostbare kompromisser. Mindretallsregjeringer må love litt her og litt der for å hele tiden sikre seg flertall. Vi har en koalisjonsregjering med indre motsetninger, i praksis fungerer den som en mindretallsregjering. Overbudspolitikken fra valgkampen bringes inn i selve regjeringserklæringen for å sikre at samholdet styrkes nok til at Regjeringen overlever.   Politikerne synliggjør sitt klimapolitiske ansvar gjennom å foreslå

Ambisiøst eller risikofritt?

Publisert i ENERGI – august 2009   Lederne for verdens åtte viktigste land møttes i Italia i juli, til et av sine jevnlige møter hvor de søker løsning på globale problemer. Den internasjonale finanskrisen og felles innsats for å hindre global temperaturøkning var sentrale tema på dagsorden.   Vestlige industriland, utviklingsland og de nye, store økonomiske maktene som Kina og India, har i ulike varianter sluttet seg til mål i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel, IPCC. Resultatet blir av