Tag Archives: klima

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Et klimaregnskap må korrigeres for både skog og utenlandshandel

Et regnskap er et styringsredskap og må tilpasses målet det styres mot. Det norske klimaregnskapet er et hjelpemiddel for å nå norske, politiske utslippsmål. Men en oversikt bare over utslipp som påvirkes av norske virkemidler og viser ikke hvordan Norge påvirker globale utslipp. Det er fornuftig å føre regnskap med om politikken virker, men vi mister oversikten over samspillet mellom Norge og utlandet. Norge har en eksportrettet økonomi dominert av CO2-intens virksomhet. Det er andre lands forbruk som skaper etterspørsel

Familiekrangel eller nasjonal strategi?

Refleksjoner etter NHOs årskonferanse ”Oppdrag energi”, januar 2013.   Norsk energipolitikk slites mellom særinteresser, er fragmentert og inkonsistent.  Konferansen tegnet bilder av interessekonfliktene. Fragmentene fikk ansikt. Men vi bivåner en familiekonflikt som dessverre svekker evnen til å etablere en felles strategi mot verden utenfor hageporten.   Industrien ønsker kraft for å lage aluminium. Andre vil tjene på energi- og effektsalg. Tysk NHO vil ha energisamarbeid uten å si hvem som tjener mest på det. Jens mener vannkraft er en nasjonal,

Markedet for grønne sertifikater er planøkonomi

GRØNNE SERTIFIKATER Intervju i Teknisk Ukeblad Av: Øyvind Lie | Publisert: 23. aug. 2012 – 10:52 EU bestemmer: Norge har satt seg i et hjørne hvor vi bare er nødt til å bygge ut masse kraftkabler og importere prisnivået fra utlandet, mener energirådgiver Svein Roar Brunborg. – Elsertifikatene gir høyere strømregning Vannkraftutbyggerne kan le hele veien til banken, ifølge rådgiver. Brunborg var byråsjef i Olje- og energidepartementet (OED) og hadde en sentral rolle da energiloven av 1990 ble utformet. Senere

La skogen vokse, bruk olje- og gass (II)

Publisert i ENERGI – april 2011   Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har fått utarbeidet en rapport om hvilken effekt økt bruk av bioenergi har på utslippene av CO2 til atmosfæren. Konklusjonene setter det eksisterende, politiske dogmet om bioenergiens CO2-nøytralitet i en pinlig situasjon.   I januar 2008 skrev jeg en kronikk med tittelen ”La skogen vokse – sats på olje og gass”. Noen mente jeg var på ville veier, men rapporten fra KLIF bekrefter mitt resonnement.   Opptak er ikke

En termodynamisk forskningsstrategi?

September 2009   Energiforskningen drives fram i en blanding av klimafrykt, framtidsvisjoner og tradisjonell partipolitisk overbudspolitikk. Er dette gode drivkrefter? Entusiasme smitter mellom forskere og politikere når pengene sitter løst. Resultatene kan først evalueres etter mange stortingsvalg. Forskning er en prosess hvor kapasitet og kompetanse tar tid å bygge opp. Pengebruken møter flaskehalser. Når drivkraften er politisk konkurranse om å by høyest, svekkes nytten av penger.   Forskning tar tid og den dagen nye spørsmål dukker opp og det ropes

Tetposisjon i klimaarbeidet?

Publisert i ENERGI -juni 2009   Energibedriftenes Landsforening har utarbeidet klimarapporten ”Den grønne ledertrøya”. Rapporten gir en analyse av hvordan en kraftfull klimapolitikk vil påvirke energisektoren og bransjens utfordringer.   Det er litt uklart hvem som er målgruppe for rapporten. Om den skal gi medlemsbedriftene retningen på egne utfordringer? Om den er et budskap til myndighetene om utfordringene i energisektoren og hva myndighetene kan forvente av bransjen? Eller om den er et budskap til allmennheten for å skape et klimapositivt