Tag Archives: miljøhensyn

Bioenergi er klimapolitikkens akilleshæl!

En noe justert versjon av kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv den 27.11.2015   På 70-tallet var vår miljøpolitiske «ledestjerne» at «biologisk mangfold er alt miljøverns mor». Det er god miljøpolitikk å verne regnskog i Amazonas. Men hvordan skjøtter vi våre egne skoger? Midt på 90-tallet ledet jeg Olje- og energidepartementets interdepartementale arbeidsgruppe for bioenergi. Både Landbruks- og Miljøverndepartementet deltok med kompetanse om skog og biologisk mangfold. Men vi stilte ikke spørsmålet om hvilken effekt uttak av bioenergi fra skogen

Et superdupert, superdunkelt departement?

Publisert i ENERGI – april 2009   Tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga går i Dagsavisen den 12. mars inn for å slå sammen OED og MD og etablere et superdepartement for klima, energi og miljø for å få fart på sakene.   ”Haga mener det har vært et politisk valg å ikke gi Olje- og energidepartementet nok administrative og økonomiske ressurser til å drive fram fornybar energiproduksjon. Men refser også Miljøverndepartementet for å være lite villig til å erkjenne

Dead-lock for energiomleggingen?

Publisert i ENERGI – februar 2009   Olje- og energidepartementet har bestemt at når NVE vurderer den samfunnsøkonomiske verdi av fjernvarme som erstatter elektrisk oppvarming, skal kapitalkostnadene for distribusjon av elektrisitet ignoreres fordi disse er ”sunk cost”.   Dette synes ved første øyekast som en logisk konklusjon, linjene henger jo der og kan ikke fjernes uten dramatiske konsekvenser. Men la oss se litt nærmere på problemstillingen. Prinsippet har stor betydning for konkurransen i varmemarkedet og utviklingen av energisektoren.   Strømførende

Smått er godt?

Publisert i ENERGI – mars 2008   Tidlig på 70-tallet kom en bok med tittelen ”Small is beautyful”. På litt mer nøkternt norsk ble tittelen ”Smått er godt”. Den ble en miljøfilosofisk inspirasjonskilde for mange. Miljøvern var ikke bare jakt på farlige molekyler og vern av sårbar natur. Miljøvern ble også en kamp mot de tradisjonelle maktstrukturene som valset over samfunnet med store forurensende industrikomplekser og kraftutbygging.   Da kampen mot de store vannkraftprosjektene var på sitt sterkeste, omkring 1980,

Møller i motvind

Publisert i Energi – november 2007   Mitt første møte med vindmøller var i siste halvdel av 70-tallet. Sammen med en kollega i MD humpet jeg bortover en dansk gårdsvei i en tynnslitt Renault 4 til vindmøllen som en miljøorganisasjon hadde under bygging. Vingene lå halvferdige på bakken og byggeplassen fortalte mer om idealistisk vilje enn håp om at fornybar strømproduksjon kunne redde verden.     Neste møte med vindmøller var tidlig på 80-tallet. En ordentlig mølle var bygget av