Tag Archives: Samkjøringen

Kraftmarkedet må tilbake til sine røtter!

Publisert i ENERGI oktober 2011   Det norske kraftmarkedet er antagelig verdens mest avanserte. Forbrukerne kan kostnadsfritt skifte leverandør med noen tastetrykk på internett. Fungerer det norske kraftmarkedet godt i Norge, og kan det overføres til andre land?   Marked = Risiko   Hva er formålet med et kraftmarked? Forenklet omsetning? Sikkerhet for oppgjør? Informere om varens verdi? Skape kontakt mellom kjøpere og selgere? Ja, alt dette, men er også et redskap for å håndtere risiko og gi insentiv til

20 år med marked og energilov

Publisert i ENERGI – desember 2008   Bladet ENERGI kom ut med sitt første nummer i samme måned som statsråd Arne Øyen ga klarsignal til å starte arbeidet med energiloven. Bladet kom inn i den offentlige debatten samtidig med et tidsskifte i energiforsyningen. Nytt tankegods dukket opp i stortingsdokumenter, forskningsrapporter og debatter i fag- og dagspresse. Debatten endret en samfunnssektor som med rette blir sett på som en grunnleggende forutsetning for all økonomisk og sosial virksomhet. Ved et 20 års

Innføringen av energiloven – sett innenfra

Publisert av NVE – januar 2007   Denne artikkelen ble skrevet på oppdrag av NVE. Bakgrunnen var utgivelsen av artikkelsamlingen: ”Et kraftmarked blir til”, i forbindelse med 15-års jubileum for innføringen av energiloven i 1991. Jeg var sentral medarbeider i reformarbeidet men er nå ikke lenger ansatt som embetsmann. Derfor kunne jeg uten ”påholden penn” belyse den interne prosessen, men selvsagt uten å avdekke ting som er unntatt offentlighet. Innledning   Som nyansatt byråsjef i Olje- og energidepartementet sommeren 1988 og fram