Tag Archives: Sima-Samnanger

Utsettelse er det eneste riktige nå!

Februar 2011   Dette er noen refleksjoner jeg skrev ned rett etter fremleggelsen av 4 rapporter utarbeidet av arbeidsgrupper nedsatt av Olje- og energidepartementet som en kvalitetssikring av beslutningen om bygging av kraftlinjer mellom Sima og Samnanger. Nå i ettertid kan jeg konstatere at Statnett har lagt om stilen i sin håndtering av store investeringer i sentralnettet når det gjelder satsingen i Oslo-området. Det er bra, men samtidig har byggingen av småkraft og vindmøller, subsidiert med grønne sertifikater, avdekket at det

Departementet bør utsette byggingen av Sima og Samnanger.

Dagsavisen – nett – 1. februar 2011   Dagsavisen ba meg dekke en pressekonferanse på Gardermoen hvor det skulle presenteres fagrapporter om kraftlinjen Sima-Samnanger – Monstermastene. Etter at jobben var gjort fikk jeg beskjed om at de like vel ikke ville betale meg for jobben. Gansk lumpent spør du meg og illustrerer de vanskelige kår for faglig journalistikk.   ——-   Fire utvalg, nedsatt av olje- og energidepartementet, la 1.februar fram sine vurderinger av konsekvensene om monstermastene erstattes med kabel.   Sjøkabel gir store merkostnader – 90

Kraftlinjen Sima – Samnanger. Konsesjons- og ankebehandling

Upublisert -september 2010   Konsesjonssøknaden for kraftlinjen Sima-Samnanger er begrunnet med at prosjektet har en positiv samfunnsøkonomi og kan bidra til å løse viktige utfordringer for å sikre en tilfredsstillende leverings- og forsyningssikkerhet for strøm til bergensområdet. Kraftlinjene er med andre ord ikke et mål i seg selv, men ett tiltak som fremstår som en samfunnsøkonomisk løsning av kraftsituasjonen i bergensområdet.   NVE er konsesjonsmyndighet og stiller krav til de konsesjonssøknadene som skal vurderes for konsesjon. NVE vurderer ulike samfunnsmessige