Tag Archives: småkraft

Norske strømbrukeres helhjertede innsats for grønn energi.

Publisert i ENERGI – Oktober 2013. EU vedtar i 2009 et direktiv om fornybar energi. Hvert land forplikter seg til økt produksjon, uavhengig av hvor mye fornybar energi de allerede produserer. Attpåtil må land med høyt BNP per innbygger øke mest. Vi inngår i 2009 en avtale med Sverige om et felles sertifikatmarked for å bygge 26,4 TWh innen 2020.   Norge godtar EUs fornybardirektivet i oktober 2011 med små justeringer. Norge produserer mest fornybar energi i Europa, men må

Småkraftsatsingen undergraver den lille manns eiendomsrett!

Publisert i Energi – januar 2012   Grønne sertifikater setter fart i profesjonelle investorer. I NVE hoper det seg opp konsesjonssøknader. Statnett investerer for å hindre flaskehalser. Politikerne skryter av sitt internasjonale miljøansvar. I bakgrunnen står den lille, uvitende eier av fallrettigheten. Hvilken rolle har han i denne storslåtte, nasjonale satsingen?   Dagens Næringsliv hadde den 9. januar et oppslag om ”skambud” og tvang i forbindelse med småkraftutbygging i Troms. Artikkelen gir en god illustrasjon på viktige problemstillinger som systemet

Småkraft og grønne sertifikater

Publisert i ENERGI – mars 2011   Høringsfristen for Regjeringens forslag til lov om grønne sertifikater gikk ut 1. februar. Småkraftverkenes forening uttrykte stor begeistring. Det har de god grunn til.   Første gang jeg hørte begrepet grønn elektrisitet var tidlig på 90-tallet. Jeg så ikke det helt store potensialet i å øke lønnsomheten av energiprosjekter basert på at folk frivillig betale mer for fornybar energi enn annen energi. Forsøk med slike konsepter har vist at betalingsviljen sjelden blir mer

Vindkraft, vannkraft og miljøpolitisk konsistens

Publisert i ENERGI – oktober 2009   I mai ga OED konsesjon til bygging av en vindkraftpark på Lista. Anken på NVEs avgjørelse førte ikke fram. Motstanderne går nå til søksmål mot utbyggingen. De mener at konsesjon er i strid med at Lista er et av 20 nasjonale kulturlandskap.   Nylig ga NVE avslag på en søknad om utbygging av et småkraftprosjekt i Oppdal. NVE avslår konsesjon for småkraft i Oppdal fordi ”utbyggingen vil etter NVEs syn føre til at

Sulten storkapital med småkraft som livrett

Publisert i ENERGI – mars 2009   Det har kommet fart i byggingen av småkraft. Store deler av potensialet ble registrert tidlig på 80-tallet, men flere utbyggingsmuligheter er avdekket i bekker og juv og teknologisk utviklingen har økt potensialet. Investeringsselskaper har spesialisert seg på teknisk enkle pakkeløsninger. Nøkkelferdige prosjekter inkludert et finansielt forhold til kraftmarkedet tilbys grunneiere av bratte lier med mye nedbør. Og staten støtter så langt pengene rekker.   Likevel er ikke alt såre vel. Det dukker opp

Smått er godt?

Publisert i ENERGI – mars 2008   Tidlig på 70-tallet kom en bok med tittelen ”Small is beautyful”. På litt mer nøkternt norsk ble tittelen ”Smått er godt”. Den ble en miljøfilosofisk inspirasjonskilde for mange. Miljøvern var ikke bare jakt på farlige molekyler og vern av sårbar natur. Miljøvern ble også en kamp mot de tradisjonelle maktstrukturene som valset over samfunnet med store forurensende industrikomplekser og kraftutbygging.   Da kampen mot de store vannkraftprosjektene var på sitt sterkeste, omkring 1980,