Tag Archives: strømfaktura

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Hvem sørger for strøm ut av stikkontakten?

Kronikk i bladet Europower utgave 10, september 2015 En «strømleverandør» påstår i en reklame at han leverer strøm ut av stikkontakten. Forbrukerrådet, OED eller NVE må stanse bruk av slik feilaktig markedsføring. Strømmarkedet er et selvbetjeningssystem. Forbrukeren bestemmer selv sitt fysiske uttak uten at «strømleverandøren» får beskjed om at lys slås på, mat stekes eller panelovnen skrus på. Nettselskapet sørger for kontinuerlig fysisk kontakt med produsentene og har leveringsplikt nedfelt i energiloven. Strømleverandørene avtaler bare hvilken pris du skal betale. De

AMS : effektivitet, penger og sikkerhet?

Publisert i ENERGI – oktober 2009   NVE er nå kommet inn i planleggingsfasen med innføringen av avanserte måle- og styringssystemer, AMS, hos sluttbrukerne. Men mange spørsmål synes uavklart om effektivitet, penger og sikkerhet.   Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av slike systemer er ikke entydig, inntektssiden er vanskelig å kvantifisere. Teknologien gir nye ideer en mulighet til verdiskapning. Fremtidige muligheter har også en økonomisk verdi – i dag. NVE har konkludert med at dette er en økonomisk riktig beslutning. NVE har

Dead-lock for energiomleggingen?

Publisert i ENERGI – februar 2009   Olje- og energidepartementet har bestemt at når NVE vurderer den samfunnsøkonomiske verdi av fjernvarme som erstatter elektrisk oppvarming, skal kapitalkostnadene for distribusjon av elektrisitet ignoreres fordi disse er ”sunk cost”.   Dette synes ved første øyekast som en logisk konklusjon, linjene henger jo der og kan ikke fjernes uten dramatiske konsekvenser. Men la oss se litt nærmere på problemstillingen. Prinsippet har stor betydning for konkurransen i varmemarkedet og utviklingen av energisektoren.   Strømførende

God dag frøken Frederiksen

Publisert i Energi – desember 2007   Dette er et eksempel på at inspirasjon til energipolitisk nytenkning kan komme fra uventet hold. Det er også et eksempel på hva våre mødre betyr for oss og hva vi er villig til å gjøre for at de skal få det bra.     I statsbudsjettet går Olje- og energidepartementet inn for å installere toveis måleutstyr hos strømbrukerne innen 2013, eller tidligere, om forholdene tilsier det.   Det var på tide! Dette er