Tag Archives: strømpris

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Jakten på den perfekte markedspris

Publisert i Energi – november 2011 Nodeprising er i løpet av året dukket opp som et alternativ til bruk av områdepriser i kraftmarkedet. Temaet ble tatt opp i flere foredrag under NVEs Energidager i oktober. Men er dette en god løsning i dagens vannkraftdominerte kraftsystem? I et system med nodepriser klareres markedet med egne priser i inn- og utmatingspunkter i sentralnettet. Om lag 200 slike punkter med hvert sitt marked er aktuelt hvis systemet skal innføres i Norge. Et marked

Kraftmarkedet må tilbake til sine røtter!

Publisert i ENERGI oktober 2011   Det norske kraftmarkedet er antagelig verdens mest avanserte. Forbrukerne kan kostnadsfritt skifte leverandør med noen tastetrykk på internett. Fungerer det norske kraftmarkedet godt i Norge, og kan det overføres til andre land?   Marked = Risiko   Hva er formålet med et kraftmarked? Forenklet omsetning? Sikkerhet for oppgjør? Informere om varens verdi? Skape kontakt mellom kjøpere og selgere? Ja, alt dette, men er også et redskap for å håndtere risiko og gi insentiv til

DEFO – en forening bare for utkant-strøk?

Publisert i ENERGI – mai 2011   Hva slags organisasjon er egentlig DEFO? Hvor klart har de definert sin rolle og sine mål. Og hvor har de tenkt seg i fremtiden?   Jeg husker tilbake til hvordan bransjen diskuterte sin interesseorganisasjon da energiloven kom. De vurderte å dele organisasjonen i to, en for produksjon og en for nett. Slik ville det passe bedre inn i det horisontale skille i politikkutformingen som energiloven la opp til.   Valget ble å opprettholde

Småkraft og grønne sertifikater

Publisert i ENERGI – mars 2011   Høringsfristen for Regjeringens forslag til lov om grønne sertifikater gikk ut 1. februar. Småkraftverkenes forening uttrykte stor begeistring. Det har de god grunn til.   Første gang jeg hørte begrepet grønn elektrisitet var tidlig på 90-tallet. Jeg så ikke det helt store potensialet i å øke lønnsomheten av energiprosjekter basert på at folk frivillig betale mer for fornybar energi enn annen energi. Forsøk med slike konsepter har vist at betalingsviljen sjelden blir mer

Spotpris eller prissikring?

Publisert i ENERGI – mars 2010   Det pleier å gå et par år mellom hver gang media diskuterer hva slags strømavtale som er best. I januar viste Dagens Næringsliv til konkurransetilsynets konklusjon om at valg av leverandør er viktigere enn kontraktstype. Avisen satte dette opp mot SSBs konklusjon om at det er best å kjøpe strøm til spotpris. Avisen kåret ingen vinner.   Før vi vurderer kontraktstrategi må vi definere hvilke varer vi sammenligner. Forskjellen på spotpris og fast