Tag Archives: strømrasjonering

Så gikk det bra denne gangen også

Publisert i ENERGI – mai 2011   I mars varslet NVE en historisk høy risiko for rasjonering. Vi slapp unna med et nødskrik. Ikke takket være NVE, men våren kom tidlig.   Prisene mot slutten av vinteren holdt seg stabile, til tross for økende rasjoneringsfare. En mulig forklaring er at rasjonering fjerner etterspørsel og senker prisen. Men vil et varsel om rasjonering også motivere til at kraften selges før vårflom og rasjonering senker prisen? Og betyr dette at markedsaktørene ikke

Kompensasjon ved rasjonering – hva må gjøres?

Publisert i ENERGI – februar 2011   Forslaget om å gi strømkundene kompensasjon ved rasjonering har noen møtt med skepsis, andre betegner det som interessant. Og statsråden skal se på forslaget.   Da jeg forslo ordningen i januar 2007, hadde vi historisk lav magasinfylling om sommeren og høsten startet med mye mindre nedbør enn normalt. Prisene steg til det dobbelte av hva som var forventet og avisene ga spalteplass til frustrerte kunder.   2006 og 2010. Situasjonen hadde mange likhetstrekk

På tide å snekre energiloven helt ferdig?

Publisert i ENERGI – desember 2010   1. januar er det 20 år siden energiloven trådte i kraft. Den har passert både pubertet og myndighetsalder, men er fortsatt ikke helt voksen. Loven praktiseres med svakheter som må rettes opp for at den skal fungere etter intensjonene.   Et av energilovens viktigste formål var å skille konkurranse fra naturlige monopoler og gjennom dette sikre at kraftprisene gjenspeiler faktiske kostnader. Jeg har tre eksempler på at disse prinsippene ikke er konsekvent gjennomført

Strømrasjonering– ikke lenger et relevant problem?

Publisert i ENERGI – mars 2010   Det er mulig å peke på mange faktor som har bidratt til kraftkrisen i vinter. Skylde på lunefulle værguder eller furte fordi klimaforskerne burde sagt tydeligere fra om at en kald vinter også hører til i et scenario med global oppvarming.   Det er fristende å rette sin irritasjon mot grådige, markedsdominante kraftselskaper som håver inn cash på lavt magasinnivå og høye strømpriser. Vi kan skylde på en fraværende svensk kjernekraft eller bli

Kompensasjon ved rasjonering

Publisert i Energi – januar 2007   Denne artikkelen er skrevet sammen med Ragnar Ottosen. Tankene vi fremmer her var et resultat av våre diskusjoner knyttet til kraftsituasjonen ved inngangen til fyringssesongen 2006. Også Jørgen Bjørndalen ga gode bidrag. Artikkelen kom på trykk i bladet ENERGI januar 2007. Temaet er også behandlet i kronikkene ”Strømrasjonering – ikke lenger et problem”, mars 2010 og ”Hvordan kompensere ved rasjonering”, februar 2011 og er også berørt i kronikken ”På tide å snekre energiloven