Tag Archives: tap i strømnettet

En ny strømportal er bra, men løser den nye utfordringer?

NVE og Forbrukerrådet har utviklet en ny prisportal for strøm. Førsteinntrykket er bra. Tilbud sorteres etter kontraktstype. Fastbeløp kan inkluderes. Angitt forbruk beregner årlig totalkostnad. Vil man ha med nettleien er det en knapp for den også. Men hvor er kostnaden for tap i nettet? Effekttariff og tap kan i fremtiden bli viktige elementer i kundens totalkostnad, men det ligger utenfor leverandørenes pristilbud. Strømleverandørene skiller ikke mellom kundenes ulike forbruksprofil. Strømutgiften for kunder med og uten elektrisk oppvarming kan variere

Vindkraften – blåser i det meste

Publisert i Dagens Næringsliv 14. mars 2015:   Professor Anders Skonhoft hadde 3. mars kronikken «Vindkraften blåser i milliarder». Den gir et godt bilde av vindkraftens samfunnsøkonomi. Men det er flere sider ved vindkraften som gir grunn til bekymring. I NVEs vurdering av vindkraftkonsesjoner opplyses ikke om investeringer og lønnsomhet. Det er bedriftsinterne forhold som skjermes for allment innsyn. Norske strømbrukere subsidierer prosjektene gjennom lovpålagt kjøp av grønne sertifikater og tilfører investorene en egenkapital som verken gir rett til styreplass

Det var en god vinter for kråkene

Publisert i ENERGI – mai 2010   Den kalde vinteren tærte kraftig på vannmengden i magasinene. Men vi kom oss gjennom kulda uten de helt store vanskene. Litt misnøye med strømprisene som avisene hauset opp til større høyder enn statistikken i ettertid kan fortelle oss. Vi har et sentralnett som sikret strømforsyningen ved å flytte kraften mellom landsdeler og importere fra utlandet. Strømforsyningen i et moderne samfunn skal ikke bare være tilstrekkelig, stadig flere apparater krever at spenning og frekvens

Spotpris eller prissikring?

Publisert i ENERGI – mars 2010   Det pleier å gå et par år mellom hver gang media diskuterer hva slags strømavtale som er best. I januar viste Dagens Næringsliv til konkurransetilsynets konklusjon om at valg av leverandør er viktigere enn kontraktstype. Avisen satte dette opp mot SSBs konklusjon om at det er best å kjøpe strøm til spotpris. Avisen kåret ingen vinner.   Før vi vurderer kontraktstrategi må vi definere hvilke varer vi sammenligner. Forskjellen på spotpris og fast

Hvorfor favorisere elektrisk oppvarming?

Publisert i ENERGI – april 2008   Nettariffene favoriserer elektrisitet til oppvarming på bekostning av blant annet fjernvarme. Samtidig bevilges betydelige økonomiske midler til fjernvarmeutbygging. Dette henger ikke helt godt sammen.   En nettariff og nettregulering som ikke skiller mellom elektrisitet til oppvarming og elektrisitetsspesifikke formål kan gi gale insentiver, både til forbrukernes valg av oppvarmingskilde og til nettselskapenes investeringer i overliggende nett.   Et prinsipielt spørsmål blir da om NVEs regulering av nettvirksomhetenes økonomi bør legges om for å